Used Daiwa 17 Emeraldas MX 83M-E PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 egi spinning rod F S from Japan 013 1e24a7

Used Daiwa 17 Emeraldas MX 83M-E PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 egi spinning rod F S from Japan 013 1e24a7
Daiwa Daiwa spinning reel 17 Theory 2506H 2500 Größe,

Used Daiwa 17 Emeraldas MX 83M-E PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 PE0.5-1.2 egi spinning rod F S from Japan 013 1e24a7

HEAD M7 150 cm Ski + Tyrolia 9 Bindings,